Co to jest Split Payment i na czym polega

Split Payment to mechanizm podzielonej płatności, który został wprowadzony w Polsce stosunkowo niedawno. Efektem tego, nadal wielu przedsiębiorców nie wie jak on działa, i kiedy obowiązuje.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że nabywca będący podatnikiem, płacąc za fakturę, wpłaca na specjalny rachunek VAT sprzedawcy kwotę całości lub części VAT z faktury, natomiast kwota netto trafia na bieżący rachunek bankowy przedsiębiorcy, do którego prowadzony jest rachunek VAT. Jednocześnie te pieniądze, które są zgromadzone na rachunku VAT, będą wprawdzie własnością sprzedawcy, ale dysponowanie nimi będzie ograniczone. Mówi o tym art. 108a ust. 2 ustawy o VAT. Wedle zamysłów ustawodawcy zabieg ten ma zapewnić większą stabilność „wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, ale również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji”.

Aby dokonać płatności w tym systemie, należy użyć specjalnego przelewu, który bank ma nam obowiązek udostępnić i który jest wykorzystywany wyłącznie do dokonywania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Co ważne, nie jesteśmy w stanie wykonać tej operacji przy użyciu zwyczajnego przelewu bankowego. Jak zatem możemy dostrzec, o tym, czy płatność zostanie podzielona, nie decyduje sprzedawca, ale nabywca. Tym samym jego decyzja wpływa na finanse przedsiębiorcy, występującego w roli sprzedawcy lub usługodawcy.

Sam podatnik, decydujący się na Split Payment odnosi z tego tytułu korzyści. Przede wszystkim nie musi się on już obawiać konsekwencji, które są związane z zaległościami podatkowymi dostawcy. Innymi słowy, przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy nie będą tu miały zastosowania. Uwolnią się też od karnych odsetek i sankcji VAT w przypadku, gdy urząd skarbowy zakwestionuje wysokość kwoty VAT do odliczenia przedstawionej przez podatnika na fakturze.

W przypadku samego przedsiębiorcy zyski nie będą już tak oczywiste. Wynagrodzenie, które znajdować się będzie na specjalnym rachunku, nadal formalnie należy do niego, jednak korzystanie z tych pieniędzy jest już mocno ograniczone. Efektem tego może być zachwianie płynności finansowej, zwłaszcza w przypadku tych firm, które wykorzystywały VAT jako element kapitału inwestycyjnego i opóźniały wszelkie płatności w stronę Urzędu Skarbowego, decydując się na swobodne korzystanie z kapitału, który powinien zostać zwrócony państwu. Należy jednak wspomnieć, że kwota odpowiadająca wysokości podatku będzie mogła być przeznaczona na poczet zapłaty VAT kontrahentom przedsiębiorcy. Możliwy będzie zatem przelew między rachunkami VAT. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dokonania przelewu podatku VAT na konto przedsiębiorcy. Jednak taki zabieg będzie możliwy wyłącznie na osobistą prośbę podatnika i za zgodą samego urzędu skarbowego. Ten natomiast swoją decyzję może podjąć nawet w ciągu trzydziestu dni. Dodatkowo to urząd skarbowy, a nie my zadecyduję jaką kwotę możemy przelać z rachunku VAT na swoje firmowe konto.

Jeżeli masz pytania związane z mechanizmem podzielnej płatności, możesz skorzystać z usług doradczych biura rachunkowego Tax Bonus z Dąbrowy Górniczej.