5 sposobów na obniżenie podatku dochodowego na koniec roku

Konieczność corocznego rozliczania podatków nie jest szczególnie przyjemnym zajęciem, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają na głowie mnóstwo spraw i formalności do załatwienia. Są oni zobowiązani do tego, aby w ciągu całego roku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, każdego miesiąca lub kwartalnie.

Dopiero jednak w momencie złożenia rocznego zeznania podatkowego, następuje ostateczne rozliczenie się z urzędem skarbowym. Dobrze jest zatem oszacować, czy w danym roku będziemy mieli podatek do zapłaty, czy też otrzymamy zwrot, a także zastanowić się nad tym w jaki sposób możemy obniżyć nasz podatek dochodowy. Jak tego dokonać?

1. Zapłać za stałe opłaty abonamentowe lub usługi wcześniej

Każda firma ponosi koszty stałe, w związku z umowami zawartymi na przykład na abonamenty telefoniczne i internetowe, usługi księgowe, czy energię elektryczną. Często jednak, firmy dają nam możliwość wcześniejszego uregulowania płatności, dzięki czemu możemy obniżyć nasz podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że faktura musi być wystawiona jeszcze w tym samym roku, aby rozliczyć taki wydatek. Co więcej, z rozwiązania tego mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy stosują kasową metodę dla celów podatku dochodowego.

Liczenie

2. Pamiętaj o zaksięgowaniu wszystkich faktur

Koniec grudnia to ostateczny termin kiedy możemy ująć w kosztach poniesione wydatki, które są potwierdzone fakturami na dany rok. Dlatego też, zanim ostatecznie rozliczymy się z urzędem skarbowym, sprawdźmy czy nie pominęliśmy przez przypadek jakiejkolwiek faktury, oraz czy otrzymaliśmy taki dokument od naszych kontrahentów za każdą płatność w danym roku.

3. Kupuj majątek firmowy

Nabycie nowych składników majątku potrzebnych w naszej działalności, to kolejny sposób na to, aby obniżyć podatek do zapłaty przy rozliczeniu ostatecznym na koniec roku. Jeśli zatem mamy w planach dokonanie takiego zakupu, dobrze jest pomyśleć o tym nieco wcześniej. Warto przy okazji wspomnieć o tym, że za wyposażenie oraz środki trwałe, są uznawane wszystkie przedmioty użytkowane w przedsiębiorstwie, które nie są materiałami albo towarami.

4. Zapłać składki ZUS wcześniej

Pamiętajmy, że wszelkie składki wpłacane do ZUS są zawsze rozliczanie w dacie zapłaty. I nie ma znaczenia to, za jaki okres opłacamy takie składki. Kiedy zatem składamy rozliczenie roczne za rok 2018, możemy w nim odliczyć sobie wszystkie składki jakie uregulowaliśmy w tymże właśnie roku. Warto zatem pomyśleć o wcześniejszej wpłacie należności za składki grudniowe, gdyż dzięki temu uda się nam dodatkowo obniżyć podatek do zapłaty za rok 2018.

5. Przekaż darowiznę

Darowizny przekazywane w ciągu całego roku również są odliczane od podatku dochodowego. Nasz podatek do zapłaty będzie zatem mniejszy, jeśli darowiznę przekażemy na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa, lub też na cele kultu religijnego lub charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych. W tym ostatnim przypadku, darowiznę można odliczyć w całości. W pozostałych przypadkach natomiast, suma odliczenia darowizn nie może przekraczać 6% dochodu uzyskanego w danym roku.

darowizna