Konsolidacja kredytu firmowego – czy i kiedy się opłaca?

Wiele firm korzysta z różnych produktów kredytowych, by zdobyć dodatkowe środki potrzebne do prowadzenia działalności. Bywa jednak, że spłata zaciągniętych zobowiązań staje się zbyt trudna i wręcz zagraża stabilności finansowej firmy. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu można obniżyć miesięczne obciążenia i tym samym poprawić płynność finansową. Czy jednak taka zamiana dotychczasowych kredytów w jeden nowy zawsze się opłaca?

Na czym polega konsolidacja kredytów?

Konsolidacją kredytów nazywamy zamianę dotychczasowych zobowiązań w jedno nowe, którą dokonuje się po to, żeby zmniejszyć miesięczne obciążenia związane ze spłatą rat. W praktyce polega to na zaciągnięciu nowej pożyczki i uregulowaniu za jej pomocą jednorazowo wszystkich innych spłacanych do tej pory zobowiązań. W przypadku firm taka konsolidacja może dotyczyć np. kredytu obrotowego i pożyczki na dowolny cel. Po ich całkowitym uregulowaniu firma pozostaje wyłącznie z jednym kredytem konsolidacyjnym i jest zobowiązana spłacać co miesiąc już tylko jedną ratę, która powinna być znacznie niższa niż suma dotychczas regulowanych rat.

Warunki kredytu konsolidacyjnego dla firm

Większość banków w Polsce proponuje firmom konsolidację w postaci pożyczki na dowolny cel związany z działalnością, którą można przeznaczyć także na spłatę innych zobowiązań. W ramach takiej oferty pożyczyć można najczęściej kwotę do 500 000 zł z okresem spłaty do maksymalnie 10 lat. W niektórych przypadkach zaciągnięcie zobowiązania wymaga przedstawienia zabezpieczenia. Zwykle także oprócz kwoty przeznaczonej na konsolidację firma może pozyskać dodatkowe środki na inne cele.

Warunkiem pożyczenia środków na konsolidację kredytów firmowych jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej. W celu jej zbadania bank potrzebuje zatem dokumentów finansowych np. książkę przychodów i rozchodów oraz roczny PIT w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Dokumenty takie wraz z dokumentami rejestrowymi i identyfikacyjnymi należy dołączyć do wniosku o kredyt konsolidacyjny.

Zalety i wady konsolidacji kredytu firmowego

Na konsolidację kredytów decydują się zazwyczaj firmy, które nie radzą sobie ze spłatą innych zobowiązań do tego stopnia, że zagraża to ich płynności finansowej. Przyczyną problemów jest najczęściej pogorszenie koniunktury na rynku, brak klientów, czy zatory płatnicze. Brak środków na regulowanie bieżących zobowiązań jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do niewypłacalności, a więc konieczności zakończenia działalności. Zmniejszenie miesięcznych obciążeń związanych z obsługą zadłużenia dzięki konsolidacji jest jednym ze sposobów na przetrwanie gorszego okresu i pod tym kątem opłaca się z tego rozwiązania skorzystać. Dzięki temu firma może uniknąć kłopotów związanych z opóźnieniami w płatnościach, czy konieczności znacznego ograniczania innych wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Warto jednak pamiętać, że kredyt konsolidacyjny dla firm zwykle udzielany jest na długi okres, ponieważ właśnie dzięki temu można zmniejszyć wysokość miesięcznych rat. Pożyczki na ten cel są także dość drogie, a często wymagają zabezpieczenia, na które nie wszyscy przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić.